In memoriam

Ivan Lukšić (1931.- 2021.)

26.11.2021.

U Zagrebu je 17. studenog 2021. godine preminuo cijenjeni član Društva i dragi kolega Ivan Lukšić.

Rođen je 27. rujna 1931. godine u Splitu. Po završenoj gimnaziji u Splitu, upisao je studij meteorologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1961. godine s diplomskim radom pod naslovom Bura u Splitu i njen utjecaj na meteorološke elemente pod vodstvom prof. dr. sc. Berislava Makjanića i stekao akademski stupanj, diplomirani inženjer fizike – smjer geofizika.

Nakon diplome zaposlio se kao asistent na Geofizičkom institutu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 1968. do odlaska u mirovinu radio je u Državnom hidrometeorološkom zavodu.

Posebno je zaslužan za razvoj i uspostavu računalne (automatske) kontrole meteoroloških podataka u fazi njihove osnovne obrade u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Pisao je stručne i znanstvene članke za glasila meteorološke službe te sudjelovao na stručno-znanstvenim skupovima na kojima je prezentirao svoje radove. Sudjelovao je u izradi Atlasa klime SFRJ (1930/1960) i skraćenog Atlasa klime SR Hrvatske za isto razdoblje. Puno radova objavio je i u Hrvatskom meteorološkom časopisu.

U okviru Hrvatskog meteorološkog društva inicirao je i u suradnji s prof. dr. sc. Ingom Lisac s Geofizičkog zavoda vodio akciju Brački povjetarac koja je trajala od 1993. do 2008. godine. U akciji Brački povjetarac preko 200 mladih motritelja, učenika viših razreda bračkih osnovnih škola prikupilo je oko 41000 kvalitetnih prizemnih i visinskih meteoroloških podataka na više lokacija otoka Brača. Ti podaci su podloga za proučavanje ljetnog režima vjetra na otoku, što je osobito važno u zaštiti okoliša (očuvanju čistog zraka i mora), turizmu, kao i zaštiti šuma od požara. U akciji Brački povjetarac pored meteorološke značajna je bila i odgojna komponenta.

Kao čovjek Ivan Lukšić bio je samozatajan i sistematičan. Kolege ga pamte kao pouzdanog, mirnog i staloženog kolegu i suradnika koji je svoje znanje i iskustvo nesebično dijelio sa suradnicima. Svojim odlaskom ostavio je nenadoknadivu prazninu u svima koji su ga poznavali, poštovali i s njime se družili.

Naročito nam je žao što ga je bolest omela u dovršavanju velikog članka za Hrvatski meteorološki časopis (HMČ) u kojem je obradio podatke dobivene u akciji Brački povjetarac, njegovom, kako je sam govorio: najvećem životnom poduhvatu. Nadamo se da ćemo u sljedećem broju HMČ-a ipak uspjeti objaviti taj članak i na taj način zahvaliti kolegi Ivi Lukšiću za njegov predan rad.