Tijela društva

Upravni odbor

 • Vesna Đuričić, predsjednica društva
 • Ivan Güttler, potpredsjednik društva
 • Nikola Vikić-Topić, tajnik društva
 • Jadran Jurković​ 
 • Mladen Rupčić
 • Petra Sviličić
 • Vjeran Magjarević

Nadzorni odbor

 • Ksenija Cindrić Kalin
 • Ivan Ljuština
 • Antun Marki

Sud Časti

 • Marijana Gajić-Čapka
 • Katarina Stanković
 • Marko Vučetić

Arbitražno vijeće

 • Hrvoje Bobinac
 • Goran Gašparac
 • Renata Sokol Jurković