Ciljevi društva

Osnovni ciljevi Društva

 1. promicati i popularizirati meteorologiju,
 2. raditi na stvaranju i razvijanju stručnog javnog mnijenja o bitnim pitanjima atmosferskih znanosti i meteorološke prakse,
 3. raditi na promicanju i širenju primjene rezultata meteoroloških istraživanja u svim područjima društvenih i gospodarskih djelatnosti koje ovise o vremenu i klimi, 
 4. sudjelovati u pripremanju prijedloga za rješavanje problema struke, osoblja, zakonodavstva i drugog, 
 5. sudjelovati u izradi planova o razvoju meteorološke djelatnosti, u davanju mišljenja i znanstvenih ekspertiza o elaboratima, projektima i drugim dokumentima značajnim u razvoju i primjeni meteorologije, 
 6. poticati razvoj sustava obrazovanja i znanstvenog usavršavanja meteorološkog osoblja, 
 7. poticati unapređenje nastave meteorologije u obrazovanju stručnjaka iz drugih područja.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Društvo:

 1. izdaje znanstveno–stručni časopis "Hrvatski meteorološki časopis", te prema potrebi druge znanstvene, stručne ili popularne periodične i povremene publikacije ili knjige,
 2. surađuje s organizacijama i ustanovama koje se bave meteorologijom,
 3. surađuje s meteorološkim društvima i drugim srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
 4. organizira predavanja, seminare i sl. radi unapređivanja stručne i znanstvene osposobljenosti članova Društva,
 5. organizira skupove i konferencije radi izlaganja stručnih i znanstvenih rezultata rada, analize stanja i utvrđivanja politike razvoja meteorološke djelatnosti uopće.