Banner projekta KvarnerExtrem sa logotipom koji čini oblak sa kišnim kapima na desnoj strani i tučom na lijevoj

Primjena inovativnih tehnologija za odgovor na krizne situacije nastale pojavom ekstremnog vremena - KvarnerExtrem

O projektu

Tuča i jaka kiša često se pojavljuju iznenada izazivajući velike poteškoće u poljoprivredi i prometu. Nakon tuče na poljoprivrednim kulturama se osim direktnih šteta javlja i velika opasnost od razvoja raznih bolesti. Dojave o stanju na cestama stižu prekasno i rezervirane su uglavnom za glavne državne prometnice. Inovativne tehnologije mjerenja omogućuju nam da u realnom vremenu detektiramo pojavu tuče i jake kiše te putem raznih kanala distribuiramo informacije prema krajnjim korisnicima. Time ćemo doprinijeti kontroli šteta u poljoprivredi, omogućiti veći stupanj pripravnosti sudionika u prometu i interventnih službi i time smanjenju nezgoda u prometu te omogućiti praćenje šteta na fotonaponskim panelima. Tijekom provedbe projekta postavljeni su mjerni instrumenti za registriranje tuče, sugradice i jake kiše, na sedam lokacija na Kvarneru. Podaci s mjernih instrumenata skupljat će se na jednom mjestu na internetu i bit će dostupni korisnicima. Mobilna aplikacija za pametne telefone koja se razvija u sklopu projekta omogućiti će dvosmjernu komunikaciju između instrumenata i nositelja Projekta te krajnjih korisnika – volontera iz lokalne zajednice, poljoprivrednika, sudionika u prometu, medija i ostalih zainteresiranih koji žele koristiti mobilnu aplikaciju i primati podatke s mjernih uređaja i/ili dostavljati svoje podatke u bazu podataka.


Ciljevi projekta su:

  • jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (nositelj i partner) u razumijevanju utjecaja ekstremnih pojava na lokalnu zajednicu
  • jačanje suradnje s lokalnom zajednicom (lokalne vlasti, zadruge, pravne i fizičke osobe) i
  • povezivanje s ciljanim skupinama radi otvaranja novih pitanja i budućih suradnji.

Ostvarenje ciljeva projekta doprinijet će stjecanju novih znanja koja će se prenositi zainteresiranoj javnosti, očuvanju kvalitete poljoprivrednih proizvoda, mogućnosti lakšeg dokazivanja štete u poljoprivredi te krivnje u prometu pred osiguravajućim društvima, boljoj koordinaciji javnih službi u slučajevima tuče i jake kiše i manjem opterećenju zdravstvenog sustava na hitnom prijemu.


Ciljane skupine koje se adresiraju kroz ovaj projekt su:

  • vinogradari, maslinari, voćari te ostali poljoprivrednici na području Kvarnera
  • sudionici prometa na području Kvarnera
  • organizacije koje se bave informiranjem javnosti na području Kvarnera
  • tijela javne uprave i službe koje djeluju na području Kvarnera.

 

Nositelj projekta: Hrvatsko meteorološko društvo


Partner na projektu: Udruga Eko Kvarner


Ukupna vrijednost projekta: 481.947,13 HRK / 63.965,38 €


EU sufinanciranje: Europski socijalni fond, 85 % Posredničko tijelo: Ured za udruge Vlade RH

Nacionalno sufinanciranje: Državni proračun RH, 15 % Posredničko tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Razdoblje provedbe: 6. prosinca 2021. – 6. ožujka 2023.

 

Više o projektu možete pročitati ovdje.