Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ("Narodne novine", broj 17/19) Hrvatsko meteorološko društvo objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Hrvatsko meteorološko društvo kontinuirano poduzima mjere kako bi svoje internetske stranice učinili pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/2019) (dalje u tekstu: Zakon). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Hrvatskog meteorološkog društva (https://www.meteohmd.hr/).

Stupanj usklađenosti

Internetske Hrvatskog meteorološkog društva su djelomično usklađene s odredbama Zakona. U nastavku se daje obrazloženje za dio mrežnih stranica koji nije usklađen s odredbama Zakona (sadržaj nije pristupačan) i/ili na koji se odnose iznimke propisane Zakonom.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

1. neusklađenosti sa Zakonom

  • Na nekim stranicama ne može se programski odrediti struktura teksta i točan redoslijed čitanja, što otežava mogućnost čitanja stranica s pomoćnim tehnologijama.
  • Dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni, npr. u pogledu kontrasta i upotrebe boja i strukture teksta. U PDF datotekama koje su dobivene skeniranjem otežana je ili nedostaje mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama.

2. nerazmjerno opterećenje

  • Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Hrvatsko meteorološko društvo se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

3. sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

  • U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Hrvatsko meteorološko društvo kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica Hrvatskog meteorološkog društva želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Hrvatsko meteorološko društvo putem e-mail adrese info@meteohmd.hr.  

Pri tome navedite sljedeće podatke:

  • vaše ime i e-mail adresu,
  • adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
  • oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).

Hrvatsko meteorološko društvo će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 27. travnja 2022. godine, a ažurirana 17. studenog 2022.

Hrvatsko meteorološko društvo će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama Hrvatskog meteorološkog društva uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem putem e-mail adrese info@meteohmd.hr.

Pri tome navedite sljedeće podatke:

  • vaše ime i e-mail adresu,
  • adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
  • opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

Hrvatsko meteorološko društvo će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Postupak praćenja provedbe propisa

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Hrvatskog meteorološkog društva na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.