Hrvatski meteorološki časopis (HMČ)

Znanstveni časopis Hrvatski meteorološki časopis nastavak je znanstvenog časopisa Rasprave koji redovito izlazi od 1982. godine do kada je časopis bio stručni pod nazivom Rasprave i prikazi (osnovan 1957). Svrha je časopisa da objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja meteorologije i srodnih znanosti. Izdavanje Hrvatskog meteorološkog časopisa preuzelo je od Državnog hidrometeorološkog zavoda 1990. Hrvatsko meteorološko društvo. Od tada je povećan broj radova na engleskom jeziku, u recenzentski postupak uključeni su priznati stručnjaci iz inozemstva, a povećana je i međunarodna razmjena.

Od 1991. godine Časopis se citira u dvije najpoznatije sekundarne publikacije iz područja meteorologije (Elsevier/Geo abstracts – Velika Britanija i Meteorological and Geoastrophisical Abstracts – SAD). U zamjenu s našim Časopisom stižu redovito svesci najpoznatijih domaćih časopisa iz područja meteorologije i srodnih znanosti i 20 inozemnih časopisa iz 11 zemalja. Uz to redovito se dobiva niz publikacija od značajnijih institucija iz inozemstva. Časopis se šalje na 70 inozemnih i 75 domaćih adresa.

Namjera je i dalje poboljšavati kvalitetu Časopisa i to na više načina:

 • pisanjem članaka na stranom jeziku u što većem broju, 
 • angažiranjem autora iz inozemstva, 
 • angažiranjem stranih recenzenata u većoj mjeri,
 • poboljšanjem tehničke kvalitete i dr.

Hrvatski meteorološki časopis na portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - hrčak.

Glavna i odgovorna urednica

Zamjenik glavne i odgovorne urednice

 • Krešo Pandžić

Tajnica Hrvatskog meteorološkog časopisa

Urednički odbor

 • Tanja Likso
 • Krešo Pandžić
 • Branko Grisogono
 • Katarina Stanković
 • Goran Gašparac
 • Antun Marki
 • Vinko Šoljan
 • Ivan Toman
 • Ljilja Ivušić

 

Časopis se referira u

 • Scopus
 • Zugänge der Bibliotheke des Deutschen Wetterdienstes
 • Geobase
 • Meteorological and Geoastrophysical Abstracts
 • Elsevier/Geoabstracts
 • Abstracts Journal VINITI

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

 

Adresa

Ljilja Ivušić

Tajnica Hrvatskog meteorološkog časopisa

Ravnice 48 (DHMZ), 10000 Zagreb, Hrvatska