Meteorološki izazovi 8

Zrak koji udišemo, zrak koji prognoziramo

 

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem

28.-29. travnja 2022. | KRAŠ Auditorium | Zagreb, Hrvatska

 

 

Kvaliteta zraka kao bitno svojstvo atmosfere neprestano se mijenja te ovisi o prirodnim procesima, ali i ljudskim aktivnostima. Istovremeno ljudske aktivnosti, zdravlje i kvaliteta života ovise o kvaliteti zraka. Kakvo je stanje danas, koliko je pandemija koronavirusa utjecala na kvalitetu zraka? Koja je uloga meteorologije u toj temi i ima li poveznica između kvalitete zraka i klimatskih promjena?

Ciljevi skupa su: razmjena najnovijih znanstvenih rezultata i istraživanja na području meteorologije, zaštite okoliša i održivog razvoja; jačanje komunikacije s korisnicima meteoroloških podataka i produkata, općom javnošću i medijima; promicanje i popularizacija meteorologije.

Očekivani rezultati skupa su uža interdisciplinarna suradnja meteorologa s korisnicima iz svih područja društvenih i gospodarskih djelatnosti gledana kroz prizmu održivog razvoja i poboljšanja kvalitete zraka.

Sudionici skupa:

  • Meteorolozi, klimatolozi i ostali stručnjaci
  • Maturanti i diplomandi
  • Korisnici meteoroloških informacija
  • Predstavnici medija
  • Predstavnici tijela javne uprave
  • Gospodarstvenici
  • Zainteresirana javnost
  • Korisnici meteoroloških informacija

 

 
 

Organizator

 

 

 

 

Suorganizatori