Meteorološki izazovi 5

Društveno odgovorna meteorološka, oceanografska i hidrološka istraživanja

6.5.2016.

Međunarodni znanstveni skup združen sa 6th International Conference on Meteorology and Climatology of the Mediterranean

20-22. veljače 2017. | Kraš auditorium | Zagreb, Hrvatska

Cilj međunarodnog znanstvenog skupa je prikazati i razmijeniti znanstvene informacije o bitnim temama istraživanja u meteorologiji i klimatologiji u međunarodnoj znanstvenoj zajednici u Sredozemlju te ojačati interdisciplinarnu suradnju između istraživača u meteorologiji, oceanografiji i hidrologiji, kao i suradnju znanosti i gospodarstva/industrije.

Radovi prikazani na skupu se mogu objaviti u Hrvatskom meteorološkom časopisu ili časopisu Tethys, Journal of the Mediterranean Meteorology and Climatology nakon međunarodne recenzije uobičajene u ovim časopisima.
Više informacija o skupu, prijavi sažetaka, registraciji i ostalom možete pronaći na mrežnim stranicama združenog znanstvenog skupa www.metmed.eu.

Za više informacija o skupu Meteorološki izazovi 5 obratite se na konferencija@meteohmd.hr.