Poziv na Skupštinu Hrvatskog meteorološkog društva

Redovna Skupština

3.5.2018.

Temeljem članka 24. Statuta Hrvatskog meteorološkog društva, Upravni odbor je na svojoj 9. sjednici održanoj 17. travnja 2018. donio odluku o sazivanju Skupštine Hrvatskog meteorološkog društva, koja će se održati

11. svibnja 2018. s početkom u 16:00 sati

na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 95, Zagreb.

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red:

  1. Otvorenje Skupštine,
  2. Izbor radnih tijela,
  3. Izvještaj o radu Društva u 2017. godini s financijskim izvještajem,
  4. Razno.

Sukladno Statutu, u slučaju potrebe, članovi Društva imaju pravo Upravnom odboru dostaviti prijedloge nadopune dnevnog reda najmanje 7 dana prije održavanja.