Poziv na Skupštinu Hrvatskog meteorološkog društva 11. svibnja 2015.

Redovna Skupština HMD-a

23.4.2015.

Temeljem članka 23. Statuta Hrvatskog meteorološkog društva, Upravni odbor je na svojoj 20. sjednici održanoj 9. travnja 2015. donio odluku o sazivanju Skupštine Hrvatskog meteorološkog društva, koja će se održati 11. svibnja 2015. s početkom u 14:30 sati u Kraš auditoriumu, Ravnice 48, Zagreb.

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red:

  1. Otvorenje Skupštine
  2. Izbor radnih tijela
  3. Izvještaj o radu Društva od protekle Skupštine
  4. Usklađivanje Statuta s novim Zakonom o udrugama
  5. Određivanje visine članarine
  6. Izbor jednog člana Suda časti
  7. Izbor likvidatora
  8. Razno

Sukladno Statutu, u slučaju potrebe članovi Društva imaju pravo Upravnom odboru dostaviti prijedloge nadopune dnevnog reda najmanje 7 dana prije održavanja.