Hrvatsko meteorološko društvo u 2020. godini dodjeljuje posebno priznanje za postignute rezultate mladih meteorologa Andreini Belušić Vozila

Dr. sc. Andreina Belušić Vozila, rođena je 4. ožujka 1991. g. u Rijeci. Doktorirala je 2018. godine pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom “Obilježja vjetra u sadašnjoj i budućoj klimi na temelju simulacija regionalnih klimatskih modela” pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Maje Telišman Prtenjak i dr. sc. Ivana Güttlera.

Povratkom u rodnu Istru ima priliku dodatno produbiti svoja znanja o (geo)fizici radeći kao meteorološki motritelj unutar Hrvatske kontrole zračne plovidbe te kao učiteljica fizike u školama. Istovremeno aktivno doprinosi provedbi dva znanstvena projekta, VITCLIC-a (2017. – 2019.; nositelj PMF) i švicarsko-hrvatskog projekta SWALDRIC (2019. – 2022.; nositelji ETH i PMF). Djeluje i kao vanjski suradnik na Tehničkom fakultetu i Fakultetu za prirodne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Istraživanje Andreine Belušić Vozila sadrži analize prizemnog vjetra u sadašnjoj i budućoj klimi, s posebnim naglaskom na analizu mezoskalnog strujanja kao što su bura i jugo. U koautorstvu je do sada objavila sedam znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom od kojih je na njih tri prvi autor. Prisustvovala je mnogobrojnim međunarodnim konferencijama i radionicima uz potpore Međunarodnog centra za teorijsku fiziku (ICTP), Svjetske meteorološke organizacije (WMO) te Sveučilišta u Zagrebu.

Dobitnica je nekoliko prestižnih nagrada i priznanja od kojih se ističu Dekanova nagrada za izvrsnost na studiju te Dekanova nagradu za uspješnog mladog znanstvenika, godišnja nagrada grada Labina uspješnim mladim znanstvenicima “Roberto i Daniela Giannini”, potpora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti doktorskom istraživanju, Nagrada za uspješnog mladog znanstvenika Geofizičkog odsjeka, godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu uspješnim mladim znanstvenicima te stipendija nacionalnog programa L’Oreal-UNESCO “Za žene u znanosti”. Sudjelovala je u radu sa studentima koji su 2017. godine osvojili Rektorovu nagradu.

Članica je HMD-a od 2015. godine te je aktivna u njegovom djelovanju. Tako je 2017. sudjelovala kao član Organizacijskog odbora u organizaciji združenog međunarodnog znanstvenog skupa 6th International Conference on Meteorology and Climatology of the Mediterranean / Challenges in meteorology 5. Sama je također održala predavanja na Meteorološkim izazovima ili je doprinijela izradi prezentiranih konferencijskih radova.