Hrvatsko meteorološko društvo u 2021. godini dodjeljuje posebno priznanje za postignute rezultate mladih meteorologa Endiju Keresturiju

Endi Keresturi rođen je 1. 1. 1990. u Virovitici. 2008. završava gimnaziju Petra Preradovića u Virovitici te upisuje preddiplomski studij fizike na PMF-u u Zagrebu za vrijeme kojeg prima i stipendiju grada Virovitice. Diplomirao je na Geofizičkom odsjeku PMF-a u prosincu 2014. pri čemu je stekao zvanje magistra fizike-geofizike. Sljedeće godine upisuje poslijediplomski doktorski studij fizike smjer geofizika na istom fakultetu. U sklopu poslijediplomskog studija, u suradnji s DHMZ-om, ZAMG-om i RC-LACE-om, odlazi na trogodišnji istraživački boravak u ZAMG u Beč. U travnju 2018. godine zapošljava se na DHMZ-u gdje trenutno radi kao voditelj Odjela za primijenjeno istraživanje i modeliranje u Sektoru za meteorološka istraživanja i razvoj. U veljači 2021. uspješno brani doktorsku disertaciju po nazivom Initial condition perturbations in a convective scale ensemble prediction system te stječe akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenom polju geofizike. Bavi se razvojem i unaprjeđenjem numeričkih prognoza vremena kroz metode naknadne obrade kao i razvojem ansambl prognostičkih sustava. Izabrani je predstavnik DHMZ-a u modulu za kratkoročne ansambl prognoze vremena organizacije EUMETNET.

Dobitnik je nagrade za najbolju studentsku prezentaciju na međunarodnoj konferenciji MetMed6 & MI5 2017. godine u Zagrebu. 2020. godine dobiva priznanje QJRMS-a za jedan od najpreuzimanijih članaka u protekle dvije godine. U svojoj karijeri predstavio je rezultate svojih istraživanja na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima, konferencijama i radionicama. Objavio je i 5 istaknutih znanstvenih radova u CC časopisima od kojih su 4 objavljena u Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society.