Hrvatsko meteorološko društvo u 2018. godini dodjeljuje posebno priznanje za postignute rezultate mladih meteorologa Goranu Gašparcu

Goran Gašparac rođen je 1982. u Zagrebu gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

2010. godine diplomirao je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu smjer meteorologija i fizička oceanografija pod vodstvom profesorice Zvjezdane Bencetić Klaić. Tema njegovog diplomskog rada bila je Modeliranje onečišćenja zraka u gradu Sisku sumpornim dioksidom. U siječnju 2008 godine, počinje raditi na mjestu stručnog suradnika na poslovima vezanima uz numeričko modeliranje, kvalitetu zraka i zaštitu okoliša u poduzeću Gekom - geofizikalno i ekološko modeliranje iz Zagreba.

Područja istraživačkog interesa obuhvaća proučavanje kvalitete zraka i veze fizikalnih i kemijskih procesa koji dovode do situacija s bitnim utjecajem na ljudsko zdravlje. Trenutno je u izradi doktorskog rada pod nazivom Razvoj i primjena združenog atmosfersko - kemijskog modelskog sustava za područje Republike Hrvatske te mentorstvom dr. sc. Amele Jeričević i prof. dr. sc. Branka Grisogona.

Sudjelovao je na brojnim radionicama, edukacijama i projektima. Trenutno je aktivan na projektu Hidrodinamičkog i meteorološkog modeliranja sustava jezera Nacionalnog parka Plitvičkih jezera. Autor je ili koautor znanstvenih radova u časopisima Central European Journal of Geoscience i Theoretical and Applied Climatology.  Također, dulji niz godina je aktivan u promociji popularizacije znanosti na radiju Student, kao jedan od urednika emisije Znanost na eteru.

Na kraju, Goran Gašparac je primjer aktivnog i mladog meteorologa čiji su osobni interesi rašireni i na glazbu i fotografiju te s nestrpljenjem očekujemo njegova buduća znanstveno-stručna i umjetnička djela.

Čestitamo!