Hrvatsko meteorološko društvo 2022. godine dodjeljuje Priznanje mladoj meteorologinji Sari Ivasić

25. 3. 2022., Zagreb

Sara Ivasić je doktorandica na studiju fizike-geofizike. Ističe se svojim znanstvenim rezultatima, odnosom prema radu i struci, suradnji sa studentima te pokazuje iznimne ljudske i znanstvene kvalitete.

Rođena je 1992. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Geofizičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu 2018. s radom „Prediklabilne komponente sezonske atmosferske cirkulacije“ pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ivane Herceg Bulić. Nakon diplomskog studija, od 2018. godine radi kao asistentica na Geofizičkom odsjeku PMF-a u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost „Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja (CroClimGoGreen).

U znanstvenom istraživanju na doktorskom studiju proučava daljinske utjecaje na klimatsku varijabilnost područja sjevernog Atlantika i Europe. Tijekom službenog posjeta Bergenu 2019. godine ostvarila je znanstvenu suradnju s profesorom Martinom P. Kingom sa Sveučilišta u Bergenu, Norveška te je zajedno s mentoricom, izv. prof. dr. sc. Ivanom Herceg Bulić objavila rad u časopisu Climate Dynamics pod nazivom „Recent weakening in the winter ENSO teleconnection over the North Atlantic-European region“. Drugi rad o utjecaju tropskih oceana na klimatsku varijabilnost područja sjevernog Atlantika i Europe, na kojem je Sara prvi autor, trenutno je u drugom krugu međunarodne recenzije u časopisu Climate Dynamics.

Sara sudjeluje i u nastavi. Asistentica je na kolegijima preddiplomskog studija geofizike Dinamička meteorologija I i II te sudjeluje u nastavi kolegija Odabrana poglavlja klimatologije i Odabrana poglavlja meteorologije na diplomskom studiju geofizike.

Ističe se i u radu sa studentima diplomskog studija te ih potiče na rano uključivanje u znanstveno-istraživački rad. U sklopu kolegija Stručna praksa, sa studenticom Margaretom Popović, sudjelovala je u istraživanju te priprema originalni znanstveni rad u kojem će prikazati rezultate tih istraživanja.

Sara redovito izlaže rezultate svojih istraživanja na konferencijama. Sudjelovala je na Meteorološkim izazovima 6 i 7, EGU 2020, EMS 2021, 4. i 5. Simpoziju doktorskih studija PMF-a, a 2019. je bila polaznik ljetne škole o klimatskom modeliranju Međunarodnog centra za teorijsku fiziku u Trstu.

Iznimno je angažirana u svim aspektima meteoroloških istraživanja, pa je tako sudjelovala u pokretnim mjerenjima u sklopu manifestacije „PMF pedalira i mjeri temperaturu grada“ organiziranu u više navrata u sklopu projekta CroClimGoGreen uz potporu Centra za klimatološka istraživanja PMF-a.

Od 2018. godine redovito sudjeluje u znanstveno-popularizacijskim aktivnostima kao što su Geofizika uživo, Smotra Sveučilišta i Europska noć istraživača.

Sara Ivasić je predana svom poslu, ugodna suradnica, pouzdana članica istraživačkog tima, nesebično dijeli svoje znanje i uvijek je spremna pomoći. Posjeduje iznimnu znanstvenu znatiželju, željna je učenja i savladavanja novih vještina te kao takva zaslužuje priznanje za mladu meteorologiju 2022. godine.