Razumijevanje oblaka

Tema Svjetskog meteorološkog dana 2017

31.1.2017.

Ovogodišnja tema Svjetskog meteorološkog dana je Razumijevanje oblaka. Njome se nastoji istaknuti veliku važnost koju oblaci imaju na vrijeme i klimu. Na dnevnom nivou važni su u motrenjima i prognozi vremena. U istraživanju klimatskih promjena, oblaci su jedni od glavnih izvora nesigurnosti te je stoga potrebno što bolje poznavati njihov utjecaj na klimu. Također od iznimnog su značaja za hidrološki ciklus pri prijenosu ukupne količine vode na veće udaljenosti.

Novo izdanje Međunarodnog atlasa oblaka

Svjetski meteorološki dan obilježit će i novo izdanje Međunarodog atlasa oblaka Svjetske meteorološke organizacije koji će biti dostupan 23. ožujka 2017.  Novi atlas čine stotine slika oblaka uključujući i neke novo klasificirane oblake. Atlas je najdetaljnija literatura za prepoznavanje oblaka, a primjeri u njemu skupljeni su od meteorologa, motritelja i fotografa u cijelom svijetu. Po prvi puta bit će dostupan u digitalnom formatu i pristupačan svima.

2007. godine atlas oblaka je preveden na hrvatski jezik, a dostupan je na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda u dva dijela:
Međunarodni Atlas oblaka, Knjiga I - najdetaljniji teorijski dio o oblacima (vrste, podrste i dr.), ali i detaljan opis ostalih meteora i meteoroloških pojava
Međunarodni Atlas oblaka, Knjiga II - izvrsna album zbirka za prepoznavanja oblaka s brojnim primjerima i komentarima.

Više o temi Svjetskog meteorološkog dana možete pročitati na stranicama Svjetske meteorološke organizacije.