Opće informacije

 

Jezik

Službeni jezici Meteoroloških izazova 9 su hrvatski i engleski.

 

Posteri

Predloženi format postera je A0, portret. Konferencijsko osoblje će vam pomoći postaviti poster.

 

Prezentacije

Predloženi format prezentacije je 4:3, a tipovi datoteka ppt, pptx i pdf. Prezenteri će dobiti mali mikrofon. Osoblje konferencije će vam pomoći pri postavljanju mikrofona.

Također, na raspolaganju će vam biti pokazivač, no nećete moći gledati u ekran računala prilikom prezentiranja. Osoblje konferencije će pokretati prezentacije, a predavač će moći mijenjati stranice koristeći pokazivač.