Upute predavačima na skupu

Smjernice za predavanja primarno se odnose na tipična predavanja korisnika i modelara. Ako je predavanje posebno, tada se smjernice samo djelomično koriste. 
 

SUGERIRANI SADRŽAJ PREDAVANJA MODELARA

 
trajanje 10-15 minuta
 • Kratko predstavljanje
 • Koji model koristite
  • Koje su karakteristike modela (domena, rezolucija, parametrizacije...)
  • Koji se ulazni podaci koriste i da li radite asimilaciju podataka
  • Radite li sustavni nadzor operativnu provedbu i verifikaciju rezultata modela
  • Kakva su vam općenito iskustva u radu s modelom
 • U koju svrhu koristite model (istraživačka, primjenjena meteorologija, studije…)
 • Koji su vam korisnici ? Koristite li model sami? Imate li korisnika u inozemstvu?
 • Kakvi su vam ljudski i računalni resursi po pitanju modeliranja?
 • Koliko dugo se koriste modelima?
 • Kakva je budućnost daljnjeg razvoja modela, koji su izazovi?
 • Drugo
 

SUGERIRANI SADRŽAJ PREDAVANJA S KORISNIČKE STRANE

 
trajanje 10-15 minuta
 • Kratko predstavljanje
 • Koja je svrha korištenja modela (operativna, istraživačka, za studije ili dr.)
 • O modelu:
  • Koje rezultate modela koristite?
  • Od kada koristite podatke?
  • Imate li “cost-benefit” analizu i/ili kakva vam je subjektivna ocjena korisnosti modela?
 • Koje su vam očekivanja u napretku kvalitete podataka i što biste željeli kao novi produkt?
 • Kakva je suradnja/komunikacija s pružateljem usluge (modelarom)?
 • drugo