Program i prezentacije sa skupa

 

Vrijeme

Autori

Naslov predavanja

1

08:30-09:00

 

Otvaranje skupa

2

09:00-09:15

Maja Telišman Prtenjak

Modeliranje na Geofizičkom odsjeku PMF-a  PDF

3

09:15-09:30

Darko Koračin

Prednost i problemi modela te trendovi

4

09:30-09:45

Alica Bajić

15 godina ALADIN-a u DHMZ-u  PDF

5

09:45-10:00

Čedo Branković

Klimatsko modeliranje u DHMZ-u  PDF

 

10:00-10:30

 

Pauza za kavu

6

10:30-10:45

Antonio Stanešić

Operativna prognoza u DHMZ-u – trenutno stanje i tehnički izazovi  PDF

7

10:45-11:00

Martina Tudor

Znanstveni izazovi – kako dolazi do promjene verzije modela u operativi  PDF

8

11:00-11:15

Iris Odak Plenković

Verifikacija rezultata ALADIN modela  PDF

9

11:15-11:30

Kristian Horvath

Numeričko mezoskalno modeliranje u DHMZ-u PDF

10

11:30-11:45

Nataša Strelec-Mahović

Primjena meteoroloških modela u prognostičkoj službi DHMZ-a  PDF

11

11:45-12:00

Nebojša Subanović

WRF ARW u prognostičkoj operativi – uočeni nedostatci PDF

12

12:00-12:15

Igor Kos

Primjena atmosferskih modela u zrakoplovnoj meteorologiji  PDF

13

12:15-12:30

Nikola Vikić-Topić

Primjena atmosferskih modela u svrhu TV prognoze na komercijalnoj televiziji  PDF

 

12:30-13:30

 

Pauza za ručak

14

13:30-13:45

Kristian Horvath

EU projekti primjene numeričkih modela  PDF

15

13:45-14:00

Stjepan Ivatek-Šahdan

Primjena ALADIN-a u gospodarstvu i zaštiti ljudi i okoliša  PDF

16

14:00-14:15

Tomislav Plavšić

Planiranje proizvodnje vjetroelektrana u hrvatskom elektroenergetskom sustavu korištenjem meteoroloških prognoza

17

14:15-14:30

Josip Čizmić, Ivana Krnić

Primjena meteorologije u Centru proizvodnje Dalmacije sa svrhom planiranja i optimizacije rada HE u Dalmaciji  PDF

18

14:30-14:45

Zvonimir Škarić, Davor Bošnjak

Meteorologija u HEP Trgovini  PDF

19

14:45-15:00

Ivana Tomašević

Primjena atmosferskih modela u zaštiti šuma od požara  PDF

20

15:00-15:15

Sonja Vidič

Primjena atmosferskih modela kvalitete zraka u regulatorne svrhe  PDF

21

15:15-15:30

Zlatko Perović

Primjena modela širenja zračnog onečišćenja pri procjeni utjecaja na okoliš planiranih zahvata  PDF

 

15:30-16:00

 

Pauza za kavu

22

16:00-16:15

Vjeran Magjarević

Upotreba modela AERMOD u studijama utjecaja zahvata na okoliš  PDF

23

16:15-16:30

Goran Gašparac

Atmosfersko modeliranja u zaštiti okoliša za potrebe istraživanja i krajnjeg korisnika  PDF

24

16:30-16:45

Ivana Herceg Bulić

Klimatska varijabilnost Europe i iskustvo s modelom SPEEDY  PDF

25

16:45-17:00

Ivica Vilibić

Prognoziranje morskih struja temeljeno na neuronskim mrežama, VF radarima i atmosferskim modelima  PDF

26

17:00-17:15

Dalibor Carević

Prikaz naprednih numeričkih modela za proračune deformacija vjetrovnih morskih valova  PDF

27

17:15-17:30

Josip Terzić, Josip Rubinić, Jasmina Lukač Reberski

Hidrološke primjene u sklopu završenog međunarodnog projekta CC-WaterS  PDF

28

17:30-17:45

Mladen Viher

Atmosferski utjecaji na parabolički model propagacije radio valova  PDF

29

17:45-18:00

Amela Jeričević, Goran 
Gašparac

Evaluacija, poboljšanje i smjernice za upotrebu alata lokalne skale za predviđanje i reakciju u izvanrednim situacijama pri ispuštanju opasnih tvari u zrak u izgrađenom okolišu-COST ES 1006  PDF

 

PDF verzija programa