Alen Sajko 13. 9. 1969. – 18. 1. 2023.

IN MEMORIAM

24.1.2023.

Alen Sajko rođen je 13. rujna 1969. u Varaždinu. Osnovnu školu je završio u Bednji, nakon čega je 1984. godine upisao srednju školu „Nikola Tesla“ u Zagrebu koju je završio 1988. godine. Nakon odsluženja vojnog roka upisao je smjer fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao 1996. godine na usmjerenju meteorologija s temom Mlazna struja na području sjeverozapadne Hrvatske. Od 1996. godine bio je zaposlen u Sektoru zrakoplovne meteorologije Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Najveći dio karijere je radio na operativnim poslovima kao oblasni prognostičar, a povremeno je radio i razvojne poslove vizualizacije meteoroloških produkata, programiranja, izrade baza podataka i zrakoplovne klimatologije. Od 2012. do 2019. bio je direktor Sektora zrakoplovne meteorologije, te nakon toga do 2022. direktor sektora CNS, MET i AIM/AIS usluga. Od 2007. do 2014. godine pohađao je više razina školovanja za pilotsku dozvolu te stekao dozvolu profesionalnog pilota aviona s više ovlaštenja, od kojih su najvažnija ovlaštenja za instrumentalno letenje na jednomotornim i višemotornim avionima. Povremeno je radio kao predavač zrakoplovne meteorologije u pilotskim školama i zrakoplovnim kompanijama. Od 2001. do 2013. godine radio je na raznim poslovima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi: obnašao je dužnost zamjenika načelnika Općine Bednja, bio je vijećnik u skupštini Varaždinske županije te obnašao dužnost predsjednika Turističke zajednice Trakošćan – Općina Bednja i Turističke zajednice Sjeverno Zagorje. Aktivno je sudjelovao u radu međunarodnih organizacija i radnih grupa koje se bave zrakoplovnom meteorologijom (EUMETNET-AVIMET, ICAO, WMO) te vrlo intenzivno bio uključen u međunarodne aktivnosti Hrvatske kontrole zračne plovidbe na korporativnoj razini. Od 2014. godine sudjelovao je u aktivnostima Hrvatske kontrole zračne plovidbe u europskom programu razvoja pružatelja usluga u zračnoj plovidbi pod nazivom SESAR (Single European Sky ATM Research). Alen se uvijek trudio hrvatsku zrakoplovnu meteorologiju, ali i sve druge manje zrakoplovne meteorološke službe, povezati s najrazvijenijim europskim službama i svim razvojnim procesima i projektima, jer je čvrsto vjerovao da se suradnjom, a ne natjecanjem i dupliranjem poslova, mogu postići najbolji rezultati.

U Hrvatskom meteorološkom društvu bio je aktivan od 2001. godine obnašajući dužnost člana upravnog i nadzornog odbora u više mandata. Od 2013. do 2017. godine bio je predsjednik – prvi izvan Geofizičkog zavoda i Državnog hidrometeorološkog zavoda. Svojim liderstvom kao predsjednik motivirao je širok krug članova za aktivnije djelovanje u Društvu. Tijekom njegovog mandata održana su tri skupa Meteorološki izazovi, poseban skup o meteorološkim modelima te je održana svečana 50. obljetnica društva. Hrvatski meteorološki časopis uz novo uredništvo dostigao je redovno izlaženje uz financijsku potporu.

Posebno se pamte stručni izleti organizirani u njegovom mandatu, a mogu se izdvojiti dvodnevni na Lastovo, u Dubrovnik i u Beograd. Alen Sajko se posebno zalagao za zaštitu struke prijedlogom novog Zakona o meteorologiji koji je trebao dati i veći naglasak na stručnost pri obavljanju meteorološke djelatnosti. Vodio je promjene u Statutu Društva koji je definirao redovne (stručne) i pridružene članove. Tijekom njegovog mandata, obnovljene su mrežne stranice i grafički identitet Društva uz novi logo društva, a organizirana je i pročišćena dugogodišnja arhiva, te je unaprjeđeno knjigovodstvo. Upravo zbog toga, Društvo mu je 2022. dodijelilo Priznanje za značajan doprinos razvitku i radu Hrvatskog meteorološkog društva.

Živost, organiziranost i energiju prenosio je na druge, čime je Društvo dobilo novi zamah. Odlaskom Alena Sajka HMD i meteorološka zajednica izgubila je jednog dobrog i stručnog kolegu meteorologa, prijatelja, vođu, vizionara, turističkog vodiča i zabavljača.

Izražavamo duboku sućut obitelji, prijateljima te kolegama.