Međunarodna konferencija EMS 2022

U sklopu provedbe projekta KvarnerExtrem, Damjan Jelić, član HMD-a i član užeg tima za provedbu projekta KvarnerExtrem, sudjelovao je na godišnjoj međunarodnoj konferenciji Europskog meteorološkog društva (EMS) koja se održala u Bonnu, u Njemačkoj, od 4. do 9. rujna 2022.

Damjan Jelić je bio koautor na dva rada:

  • Barbara Malečić, Damjan Jelić, Lucija Blašković, Anna-Maria Križanac, Kristian Horvath and Maja Telišman Prtenjak: Triggering and evolution of early morning hail over the Croatian coast - convection-permitting modeling study
  • Lucija Blašković, Damjan Jelić, Barbara Malečić, Branimir Omazić and Maja Telišman Prtenjak: National hail climatology of Croatia

Više o skupu EMS 2022 možete vidjeti ovdje.