Predstavljanje projekta javnosti

Projekt je predstavljen javnosti na konferenciji održanoj 7. svibnja 2022. u vinariji Katunar u Vrbniku na otoku Krku. Lokacija je odabrana s razlogom: u vinogradu gospodina Antuna Katunara nalazi se jedan od mjernih instrumenata. Konferenciji su prisustvovali predstavnici lokalnih medija, predstavnici udruga koje provode projekt i zainteresirani volonteri – predstavnici lokalne zajednice. Projekt je predstavljen kratkim predavanjem i demonstracijom rada mjernog instrumenta nakon čega su prisutni uz domjenak razmijenili iskustva o pojavi ekstremnog vremena na Kvarneru, štetama, mogućnostima prilagodbe na ekstremne vremenske prilike kao posljedice klimatskih promjena, koristima od projekta KvarnerExtrem i primjeni rezultata projekta u budućnosti.