dr. sc. Dražen Poje, 1966. - 1985.

Rođen je 12.3.1924. u Zagrebu, gdje je završio gimnaziju, te Prirodoslovno matematički fakultet na kojem je 1965. doktorirao s tezom "Glavni tipovi vremena u Jugoslaviji i njihova zavisnost o visinskim strujanjima". Nakon kraćeg službovanja u Pakracu gdje je bio profesor na Pedagoškoj akademiji, od 1952. pa sve do umirovljenja 1989. radi u Hidrometeorološkom zavodu RH.

 

(1924. - 2014.)

U zavodu je bio na raznim rukovodećim položajima i to u Aerološkom i Sinoptičkom odjelu, a od 1969. rukovodio je Centrom za meteorološka istraživanja. Godine 1963. bio je na specijalizaciji u Meteorološkom institutu u Berlinu. Predavao je Sinoptičku meteorologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te Fiziku oblaka na poslijediplomskom studiju u Ljubljani.

U Hidrometeorološkom zavodu aktivno je sudjelovao u izradi brojnih studija i elaborata iz raznih područja meteorologije za potrebe gospodarstva, te u znanstveno istraživačkim projektima, a učestvovao je i na brojnim kongresima i simpozijima u zemlji i inozemstvu.

Objavio je preko 100 znanstvenih i stručnih radova iz raznih područja meteorologije u domaćim i stranim publikacijama, a zadnjih desetak godina vrlo je aktivan u istraživačkom projektu Višejezični pojmovnik meteorološkog nazivlja. U domaćim i stranim časopisima objavio je i cjelovite prikaze o poštanskim markama iz cijelog svijeta koje tretiraju meteorološke i hidrološke teme.

Umro je 2014.