dr. sc. Nadežda Šinik,1986. - 1989.

Rođena je 1932. Gimnaziju je pohađala u Zagrebu, a studij geofizike okončala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Tu magistrira i doktorira iz područja proučavanja klimatskih fluktuacija.

Uz brojna aktivna učešća na domaćim i inozemnim meteorološkim konferencijama bila je na višemjesečnim poslijediplomskim specijalizacijama iz dinamičke meteorologije na UCLA, USA, zatim u odgovarajućim znanstvenim institucijama u Petrogradu, Rusija i Beču, Austrija.

Više od dvadeset godina, do 1985, radi u hidrometeorološkoj službi Hrvatske na raznim projektima primijenjene meteorologije, posebno na modeliranju transporta i difuzije polutanata. Nakon toga prelazi u Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje Dinamičku meteorologiju do umirovljenja 1999. (pri čemu je tijekom 1994/95. i 1995/96. obavljala dužnost pročelnika odsjeka). Sada i dalje predaje i sudjeluje u istraživanjima, posebno na primjeni teorije kaosa u meteorologiji.